یزدانی عنوان داشت:ما به سرعت به سمت بیابانی شدن می رویم

سعید یزدانی؛ معاون فرماندار شهرستان نور در جلسه کارگروه تخصصی بررسی فرصتهای سرمایه گذاری شهرستان که روز گذشته در محل فرمانداری برگزار شد گفت : اهمیت اشتغالزایی و رشد و توسعه اقتصادی به ویژه در روستاها بر همه روشن و مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور محترم بوده و در این راستا ما باید سرمایه گذاران را که در امر تولید و اشتغالزایی سرمایه گذاری می کنند مورد حمایت قرار دهیم.شرکت تولیدی وسایل آبیاری و آبرسانی که به عنوان سرمایه گذار در موضوع آبیاری قطره ای اراضی زراعی و باغی مطرح است.
معاون فرماندار شهرستان نور افزود : کاشت یک مرحله است اما مرحله مهمتر آن داشت محصول است که یکی از اقدامات مؤثر آبیاری محصول است که باید به حداکثر صرفه جویی و اصولی و فنی به این امر پرداخت.
یزدانی افزود : ما به سرعت به سمت بیابانی شدن می رویم و این مستلزم آن است که با اجرای طرحها و برنامه های لازم با آن مقایله و راهکار اجرایی اتخاذ کنیم. در این راستا انتظار ما از این شرکت، ارائه طرح توجیهی اقتصادی و فنی برای اجرای کار است.

/ 0 نظر / 7 بازدید