یزدانی:منظور از حقوق شهروندی حقوق همه شهروندان است

سعید یزدانی در جلسه مناسب سازی ساخت و ساز فضاهای شهری و روستایی که روز گذشته در فرمانداری این شهرستان تشکیل شد گفت: با توجه به اینکه در کشور ما طبق آمار گرفته شده از هر ۱۰۰ نفر، ۱/۴ نفر معلول به دنیا می آیند یا بر اثر حوادث و اتفاقات معلول می شوند با شنیدن نام معلول حقوق شهروندی در ذهن متداعی می شود اما منظور از حقوق شهروندی حقوق همه شهروندان است.

معاون فرماندار نور با اشاره به اینکه نباید از منظر ترحم به معلولین نگاه کرد گفت: شهرداران و نظام مهندسی با مناسب سازی کوچه ها، معابر، خیابان ها و ساختمان ها می توانند این احساس را داشته باشند که معلول بخشی از جامعه است و باید به این بخش از وظایف خود عمل کنند.
سعید یزدانی با تأکید بر اینکه آنچه در برنامه چهارم و پنجم توسعه دیده می شود این است که شهرداران، نظام مهندسی و دستگاه های متولی در صدور پروانه های ساختمانی در روستاها، بهسازی و روندسازی خیابان ها در شهر مناسب سازی را رعایت نمایند.

/ 0 نظر / 4 بازدید