خنجری:تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز از دغدغه های مسئولین است

هادی خنجری؛ فرماندار شهرستان نور در جلسه ساخت و ساز غیرمجاز که هفته گذشته در محل فرمانداری برگزار شد بیان داشت :مهم ترین موضوعی که از سوی مقامات مافوق همیشه مورد پیگیری است و با جدیت در جلسات استانی مطرح می کنند بحث مقابله با تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز می باشد.
فرماندارشهرستان نور اجرای احکام قلع و قمع از سوی قوه قضائیه و نیروی انتظامی و دستگاههای متولی این امر را مثبت دانست و افزود : هر چند ممکن است این امر از نظر افکار عمومی کمی بازخورد منفی داشت اما شاهد جلوگیری از تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی باغی و زراعی بودیم.
وی افزود: بخشداران باید از طریق شوراها و دهیاریها تذکر دهند تا منبعد شاهد تغییر کاربری در اراضی کشاورزی نباشیم.

/ 0 نظر / 4 بازدید