هادی خنجری:نظارت مستمر بر حضور ناجیان غریق وجود داشته باشد

هادی خنجری،در جلسه طرح ساماندهی دریا که در فرمانداری این شهرستان تشکیل شد با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم کاری،نظارت مستمر بر طرح ساماندهی دریاست،تلاش در این حوزه را یک وظیفه مهم و حساس دانست و خاطرنشان کرد:ما با جان مردم سرکار داریم و بنابراین تسامح در این عمل، خسارت جبران ناپذیری خواهد داشت.
فرماندار شهرستان نور با اشاره به مصوبه ای در کمیته امنیت درخصوص شهرکها و مجتمع های مسکونی، جذب ناجی از سوی شهرک ها و مجتمع ها را یک امر ضروری دانست وتاکید کرد: قدر مسلم حضور ناجیان و افزایش تعداد طرح های ساماندهی می تواند در کاهش حوادث مؤثر باشد.
خنجری همچنین خواستار نظارت مستمر بر حضور ناجیان غریق در سواحل شد و گفت: هیچ کوتاهی در این زمینه قابل قبول نمی باشد.

/ 1 نظر / 5 بازدید