خنجری:تشکیل دولت الکترونیک در نور دارای اهمیت است

هادی خنجری، فرماندار شهرستان نور در جلسه توسعه دولت الکترونیک که روز گذشته در محل فرمانداری برگزار شد گفت : با توجه به مشکلات و معضلاتی که در خصوص توسعه دولت الکترونیک در زمینه تأمین اعتبار وجود دارد، اجرایی شدن این طرح به دو لحاظ حائز اهمیت است : اول اینکه هزینه ارسالی پستی کاهش یافته و دوم اینکه سرعت در انجام امورات اداری به وجود می آید.
در ادامه طهماسبی، مدیرکل ارتباطات و فناوری استان اظهار کرد : کارگروه دولت الکترونیک از مهر ۹۳ به ریاست استاندار محترم، ۹ جلسه تشکیل شده که از این ۹ جلسه، ۴۶ مصوبه تعیین شد که در بیشتر این مصوبات که در ۲۰ فرمانداری تشکیل شد مسئله ارتباطات ادارات به فرمانداریها و ارتباط فرمانداریها به ادارات کل تصویب شد.
وی گفت : از ۲۲ فرمانداری در استان مازندران ۲۰ فرمانداری کارگروه دولت الکترونیک تشکیل شده که در تمام این جلسات بحث اتصال فرمانداری به استان مطرح شده و با توجه به تأمین اعتبار در سال جاری راه اندازی شود.

/ 0 نظر / 4 بازدید