به کدامین گناه؟/برای بیرون یا درون

ای کسانی که امروز در هر منصب و جایگاه و پستی که هستید،چرا به عقبه تان نگاه نمی کنید که چگونه و با چه وسیله ای بر این اسب خوشرنگ دنیایی سوار شده اید و یکه تازی می کنید و  فشردن دست خون آشام دشمن کینه ای و سرشار از حقد و غضب را برای خود افتخار می دانید.آیا می دانید که در فضای امروز جامعه در یک بستر کاملا خودجوش و بدون هیچ گونه ابا و حیا و در بک فضای سخن پراکنی بدون حد و مرز و با امنیت کامل و برخوردار از مصونیت قضایی امنیت خود را مدیون رشادتها کسانی هستید که یک زمانی در برابر دشمن تا بن دندان مسلح به مسلخ رفته اند تا شماهایی چون مسئول با خیال راحت بر صندلی های این مملکت تکیه زنید و با افتخار تمام دم از ارتباط با دشمن خونی این مملکت بزنید و تنها کلید حل مشکلات را فقط و فقط  به این ارتباط گره می زنید در حالی که غافل از اینکه یادآوری نمایید که ماهیت دشمن چیست؟یا اینکه با بیان ضعف در برابر پیشرفتهای نظامی دشمن آنها را امیدوار به روشهای درپیش گرفته خود می نمایید.آیا قدری اندیشه و تفکر بکار می بندید؟آیا در خلوتهای خصوصی تان که اگر این حرصهای قدرت و ثروت بگذارد به این مسئله فکر می کنید یا اینکه می گویید دنیا را بچسب بی خیال...

و یا نه هر شخصی با ایده خاص خودتان شهروند این کشور هستید و خودتان را تابع این کشور با تفکر اینکه من آزاد هستم می دانید و در عین حال انجام هر عملی را برای خود مجاز می دانید و وضعیت حجابت را امروز به این گونه درآورده ای که گاهی انسان با دیدن این مناظر عرق شرم بر پیشانیش می نشیند.آیا به این موضوع حتی برای چندثانیه که حاضری برای این چندثانیه در کمال امنیت و آرامش ایجاد شده دنیا و اخرتت را با انجام گناه از بین ببری فکر کردی که بودند عزیزانی که زمانی برای بیرون راندن دشمن از خاک مقدسمان 175 نفر با همدیگر دل به آب و آتش زدند و یکجا بعلت خیانت مزدوران و لو رفتن عملیات به اسارت بعثی ها درآمده و همگی برای اینکه ما در چنین روزی در کمال امنیت و آرامش باشیم و کسی هم به ما نگوید که بالای چشممان ابروست در حالی که دستهایشان با سیم مفتول بسته بود زنده بگور شدند.

آیا به این عکسها خیره شدید؟بنابراین قدری تامل و تفکر کنید و به فکر سربلندی و عزت کشور عزیزمان ایران اسلامی با تکیه بر توانایی و قدرت جوانان ایرانی باشید نه گوشه چشمی داشتن بر هر دشمن بدعهد و بد کینه با حقد و غضب.

(این پیکر مطهر در حالی به معرض دید گذاشته شد که دستان این شهید بزرگوار در زمان شهادت بسته شده بود.)

نخستین تصویر یکی از 175 شهید غواص تفحص شده عملیات کربلای 4

عکس/یکی از 175 شهید غواص تفحص شده

عکس/یکی از 175 شهید غواص تفحص شده


عکس/یکی از 175 شهید غواص تفحص شده

عکس/یکی از 175 شهید غواص تفحص شده


عکس/یکی از 175 شهید غواص تفحص شده


عکس/یکی از 175 شهید غواص تفحص شده

/ 0 نظر / 49 بازدید